fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje

sty 24, 2024 | Grypa, Telemedycyna, Zdrowie

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie online to możliwość uzyskania L4 za pomocą internetu, bez konieczności osobistej wizyty u lekarza.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje

Aby otrzymać zwolnienie chorobowe online, należy skorzystać z platformy internetowej lub aplikacji mobilnej www.HomeDoctor.pl, które umożliwiają konsultację z lekarzem przez telekonsultację, wideorozmowę lub chat.  W trakcie konsultacji online lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, zada odpowiednie pytania dotyczące objawów i zdiagnozuje pacjenta. Jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent jest niezdolny do pracy, wystawi odpowiednie zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 7

Czy zwolnienie online jest legalne?

Zwolnienie chorobowe online jest legalne i akceptowane przez pracodawców, pod warunkiem, że pochodzi od zarejestrowanego lekarza. Ma zazwyczaj taką samą ważność jak tradycyjne zwolnienie lekarskie.

Od 1 stycznia 2016 roku zwolnienia lekarskie są wystawiane w formie elektronicznej, czyli tzw. e-ZLA. Lekarz wystawia e-ZLA w systemie informatycznym, a następnie przekazuje je do ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia. ZUS udostępnia e-ZLA pracodawcy na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS. Jeśli pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz może przekazać mu wydruk e-ZLA. Wydruk ten jest ważnym dokumentem, który potwierdza niezdolność pracownika do pracy.

Po otrzymaniu zwolnienia chorobowego online, należy przekazać je pracodawcy tak samo, jak w przypadku tradycyjnego zwolnienia – można to zrobić drogą elektroniczną (np. e-mailem) lub osobiście.

Termin przekazania zwolnienia lekarskiego pracodawcy wynosi 7 dni od daty jego wystawienia.

 

Na jaki czas może być wystawione zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie online może być wydane na określony czas, np. kilka dni, tygodni lub miesięcy, w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 6

Jakie są zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oto podstawowe informacje na ten temat:

 • Liczenie wynagrodzenia chorobowego: wynagrodzenie chorobowe jest obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia pracownika za ostatnie 12 miesięcy przed wystąpieniem choroby. Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% tego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Okres wypłaty: wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane od drugiego dnia niezdolności do pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy choroba trwa krócej niż 14 dni. W takiej sytuacji pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia niezdolności do pracy.
 • Dokumentacja: aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe, pracownik musi przedstawić zwolnienie lekarskie, które potwierdza niezdolność do pracy. Zwolnienie lekarskie musi być wystawione przez lekarza, który jest uprawniony do wydawania takich dokumentów.
 • Zgłoszenie choroby: pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia choroby pracodawcy. W przypadku zwolnienia lekarskiego online, pracownik powinien przekazać dokument pracodawcy drogą elektroniczną (np. e-mailem) lub osobiście.
 • Wypłata wynagrodzenia: wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę razem z wynagrodzeniem za dany okres rozliczeniowy, zazwyczaj raz na miesiąc.
 • Ubezpieczenie chorobowe: pracodawcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, które umożliwia wypłatę wynagrodzenia chorobowego pracownikom.

W przypadku zwolnienia lekarskiego, czas otrzymania L4 zależy od przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oto ogólne informacje dotyczące momentu otrzymania L4:

–  Zgłoszenie choroby: pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia choroby pracodawcy. Powinien poinformować pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przedstawić zwolnienie lekarskie.

– Okres oczekiwania: w większości przypadków, pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Oznacza to, że pracownik powinien uzyskać L4 od momentu, gdy rozpoczął być niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych.

– Procedura: pracownik powinien skonsultować się z lekarzem, który dokładnie oceni stan zdrowia i wystawi zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie może być przekazane pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od lokalnych przepisów i praktyk.

– Wypłata wynagrodzenia chorobowego: wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę razem z wynagrodzeniem za dany okres rozliczeniowy, zazwyczaj raz na miesiąc.

 

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 5

Potrzebuję zwolnienie lekarskie. W jakich przypadkach je dostanę?

Zwolnienie lekarskie może być wystawiane w różnych przypadkach, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu problemów zdrowotnych. Przedstawiamy niektóre z najczęstszych sytuacji, w których przysługuje zwolnienie lekarskie:

 • Choroba: jeśli pracownik cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych, może otrzymać zwolnienie lekarskie. Przykłady to grypa, infekcje, zapalenie gardła, zapalenie płuc itp.
 • Kontuzja: w przypadku urazu, takiego jak złamanie kości, skręcenie stawu, uszkodzenie mięśni, pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie, aby umożliwić mu czas na rekonwalescencję i powrót do pełnej sprawności.
 • Operacja: po operacji, gdy pracownik wymaga czasu na rekonwalescencję i rekonwalescencję, może otrzymać zwolnienie lekarskie. Przykłady to operacje ortopedyczne, kardiochirurgiczne, chirurgiczne usuwanie wyrostka robaczkowego itp.
 • Choroby przewlekłe: w przypadku chorób przewlekłych, takich jak astma, cukrzyca, choroby serca, pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych.
 • Choroby psychiczne: jeśli pracownik cierpi na choroby psychiczne, takie jak depresja, lęki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, może otrzymać zwolnienie lekarskie, aby umożliwić mu czas na leczenie i stabilizację zdrowia psychicznego.

Czy da się otrzymać zwolnienie lekarskie w ciąży?

Tak! Jeżeli potrzebujesz zwolnienia lekarskiego będąc w ciąży należy podjąć następujące kroki:

 1. Skonsultuj się z lekarzem prowadzącym ciążę: pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym ciążę. Lekarz oceni stan zdrowia matki i przebieg ciąży. Jeśli istnieją jakiekolwiek problemy zdrowotne, które uniemożliwiają wykonywanie pracy, lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie.
Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 4
banner zamów receptę gif

 2. Przedstaw dokumentację pracodawcy: po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego od lekarza, należy przedstawić dokumentację pracodawcy. Może to obejmować oryginał lub kopię zwolnienia lekarskiego. Pracodawca będzie potrzebował tego dokumentu, aby potwierdzić niezdolność do pracy z powodu ciąży.

3.Zgłoś niezdolność do pracy w odpowiednim czasie: pracownik powinien niezwłocznie zgłosić pracodawcy swoją niezdolność do pracy z powodu ciąży. W niektórych krajach istnieje określony czas, w jakim pracownik musi zgłosić niezdolność do pracy.

4. Uzyskaj odpowiednie dokumenty i formalności: w zależności od kraju i przepisów prawnych, mogą istnieć dodatkowe dokumenty lub formalności, które należy spełnić w celu otrzymania zwolnienia lekarskiego w ciąży. Może to obejmować wizytę u lekarza medycyny pracy lub złożenie dodatkowych dokumentów.

Na jaki okres mogę uzyskać zwolnienie lekarskie?

Okres, na jaki można być na zwolnieniu lekarskim, zależy od przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązujących w danym kraju. Oto ogólne wytyczne dotyczące długości zwolnienia lekarskiego:

 1. Krótkoterminowe zwolnienie lekarskie: w przypadku krótkotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak grypa, infekcje, kontuzje, zazwyczaj wystawia się zwolnienie lekarskie na okres od kilku dni do kilku tygodni. Czas ten może się różnić w zależności od kraju i przepisów prawnych.
 2. Długoterminowe zwolnienie lekarskie: jeśli problem zdrowotny jest poważniejszy, na przykład w przypadku operacji, poważnej choroby lub urazu, zwolnienie lekarskie może być przedłużane na dłuższy okres. Może to obejmować kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat, w zależności od potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Warto zaznaczyć, że długość zwolnienia lekarskiego może być również uzależniona od decyzji lekarza prowadzącego, który ocenia stan zdrowia pacjenta i określa, jak długo będzie on potrzebował czasu na rekonwalescencję.

Czym jest e-ZLA i jak otrzymać L4?

e-ZLA (elektroniczne Zaświadczenie o Zdolności do Pracy) to dokument wystawiany w Polsce, który potwierdza zdolność do pracy lub niezdolność do pracy w przypadku zwolnienia lekarskiego. Jest to elektroniczna wersja tradycyjnego zwolnienia lekarskiego.

e-ZLA jest wystawiane przez lekarza, który jest uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista lub lekarz medycyny pracy. Lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie decyduje, czy wystawić e-ZLA.

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 3

Aby otrzymać e-ZLA, pacjent musi skonsultować się z lekarzem i przedstawić mu odpowiednie dokumenty dotyczące swojego stanu zdrowia. Lekarz przeprowadza badanie pacjenta, diagnozuje i decyduje, czy wystawić e-ZLA.

e-ZLA jest wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane do pacjenta za pośrednictwem systemu informatycznego ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub innych odpowiednich systemów elektronicznych, które są używane w danej instytucji ubezpieczeniowej.

Ważne jest, aby pacjent przechowywał e-ZLA w formie elektronicznej lub wydrukowanej i przedstawiał go pracodawcy lub odpowiednim instytucjom ubezpieczeniowym w przypadku potrzeby potwierdzenia niezdolności do pracy.

e-ZLA możesz pobrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)

Gdzie mogę załatwić L4?

Home Doctor to platforma medyczna, która umożliwia zamówienie zwolnienia L4 online. Dzięki tej usłudze pacjenci mogą skonsultować się z lekarzem przez internet i otrzymać potrzebne dokumenty, takie jak e-ZLA. Aby zamówić L4 online w Home Doctor, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Pierwszym krokiem jest zamówienie usługi na stronie internetowej Home Doctor. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest proste i wymaga podania podstawowych informacji osobowych. Po wybraniu odpowiedniego terminu i zapłacie pacjent może umówić się na konsultację online (telefonicznie, Wideo lub chat). Podczas konsultacji pacjent może opisać swoje objawy, a lekarz przeprowadzi wywiad medyczny i oceni stan zdrowia.

Na podstawie konsultacji lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Jeśli pacjent jest niezdolny do pracy, lekarz wyda zwolnienie lekarskie – e-ZLA, które zostanie wysłane elektronicznie do pacjenta.

 

Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 2

Po otrzymaniu e-ZLA, pacjent może przechowywać je w formie elektronicznej lub wydrukować. Zwolnienie lekarskie można przedstawić pracodawcy lub innym odpowiednim instytucjom, aby potwierdzić niezdolność do pracy.

Warto zaznaczyć, że Home Doctor zapewnia również inne usługi medyczne online, takie jak e-recepty, e-skierowania, konsultacje specjalistyczne i wiele innych. Platforma ta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z usług medycznych online.

Czy zwolnienie online jest legalne?

Wystawianie e-ZLA (elektronicznych zwolnień lekarskich) jest legalne i zgodne z przepisami prawnymi. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przypadki zdrowotne mogą kwalifikować się do wystawienia L4 online. W niektórych przypadkach konieczne może być osobiste skonsultowanie się z lekarzem lub przeprowadzenie badań diagnostycznych.

Czy mogę uzyskać zwolnienie lekarskie online przez telefon?

Można uzyskać L4 przez telefon. Oto ogólne kroki:

 1. Skontaktuj się z HomeDoctor i umów się na Wizytę
 2. Opowiedz lekarzowi o swoich objawach i stanach zdrowotnych. Lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, aby ocenić Twoją sytuację.
 3. Na podstawie przekazanych informacji, lekarz podejmie decyzję, czy możesz otrzymać L4. W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o wystawieniu L4 na podstawie telefonicznego wywiadu medycznego.
 4. Jeśli lekarz zdecyduje o wystawieniu L4, otrzymasz informacje dotyczące sposobu odbioru zwolnienia lekarskiego. Może to być przesłane drogą elektroniczną, pocztą lub odbiór osobisty w placówce medycznej.
Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje 1

Na jaki okres może być wystawione zwolnienie lekarskie online ?

Okres, na jaki wystawiane jest L4, może się różnić w zależności od przepisów prawa i decyzji lekarza. Zazwyczaj L4 jest wystawiane na określoną liczbę dni, która zależy od oceny stanu zdrowia pacjenta. W teleporadach standardowa długość L4 wynosi do 3 dni, co oznacza, że pacjent jest zwolniony z pracy na ten okres. Jednak w przypadku poważniejszych chorób lub stanów zdrowotnych, lekarz może zdecydować o wydłużeniu tego okresu.

Warto zaznaczyć, że w przypadku dłuższych okresów niezdolności do pracy, może być konieczne przedłużenie L4 przez kolejne konsultacje lekarskie. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji na temat długości i przedłużania zwolnienia lekarskiego.

lekarze specjaliści HomeDoctor, internista online

Jak dostać L4 na Umowie Zlecenia ?

Jeśli jesteś pracownikiem na umowie zlecenie, możesz otrzymać zwolnienie lekarskie (L4) w przypadku choroby lub niezdolności do pracy. W przypadku umowy zlecenie, procedura otrzymania L4 może się różnić od standardowej umowy o pracę. Oto kilka ważnych informacji na ten temat:

 1. Skontaktuj się z lekarzem: jeśli jesteś chory lub niezdolny do pracy, skonsultuj się z lekarzem. Opowiedz o swoich objawach i stanach zdrowotnych, aby lekarz mógł ocenić Twoją sytuację.
 1. Wystawienie L4: jeśli lekarz uzna, że jesteś niezdolny do pracy, wystawi Ci L4. Na dokumencie powinny znajdować się informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia, okresu zwolnienia oraz dane lekarza.
 2. Przedstawienie L4 pracodawcy: po otrzymaniu L4, zobowiązany jesteś dostarczyć go swojemu pracodawcy. Zazwyczaj wymagane jest dostarczenie oryginału lub kopii L4 w określonym terminie.
 3. Wynagrodzenie za czas zwolnienia: w przypadku umowy zlecenie, wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego może się różnić w zależności od przepisów prawa i umowy zlecenia. Może być ustalone na podstawie średniego wynagrodzenia lub innych ustaleń zawartych w umowie. Warto skonsultować się z pracodawcą lub zobaczyć, co jest określone w umowie zlecenie w zakresie wynagrodzenia za czas L4.

 

Jakie dostanę wynagrodzenie za okres L4?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego, czyli świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. Oznacza to, że otrzymasz część swojego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe jest naliczane od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Często istnieje maksymalna kwota, do której jest ograniczone wynagrodzenie chorobowe. Oznacza to, że nawet jeśli Twoje wynagrodzenie jest wyższe, niż określona kwota, otrzymasz tylko maksymalną dopuszczalną kwotę.

Wynagrodzenie chorobowe jest zazwyczaj wypłacane przez określony okres czasu, na przykład przez pierwsze 30 dni niezdolności do pracy. Po upływie tego okresu, może obowiązywać inna polityka lub przepisy związane z dłuższą niezdolnością do pracy.

Czego nie wolno robić będąc na zwolnieniu lekarskim?

Podczas pobierania zwolnienia lekarskiego (L4) istnieją pewne ograniczenia i zasady, których należy przestrzegać. Oto kilka przykładów rzeczy, których nie wolno robić na L4:

 1. Nie wolno wykonywać żadnej pracy zawodowej podczas trwania L4. Oznacza to, że nie możesz pracować ani w swoim miejscu zatrudnienia, ani w innych miejscach pracy.
recepta online przez formularz grafiki na www
 1. Jeśli L4 jest wystawione z powodu choroby lub niezdolności do pracy, powinieneś unikać wszelkich aktywności fizycznych, które mogą pogorszyć Twoje zdrowie lub opóźnić proces powrotu do zdrowia. W przypadku chorób zakaźnych, takich jak grypa, powinieneś również unikać kontaktu z innymi ludźmi, aby nie rozprzestrzeniać choroby.
 2. W większości przypadków nie wolno podróżować podczas pobierania L4, chyba że jest to konieczne z medycznego punktu widzenia i zostało zaakceptowane przez lekarza prowadzącego. Przed podjęciem jakiejkolwiek podróży należy skonsultować się z lekarzem lub placówką medyczną.
 3. Nie wolno podejmować żadnej dodatkowej pracy zarobkowej podczas trwania L4. Oznacza to, że nie możesz pracować na własny rachunek, prowadzić działalności gospodarczej ani podejmować innych płatnych zajęć.

 

Masz problemy zdrowotne? Zgłoś się po skierowanie na badania:

 • Konsultacja odpłatna z Internistą TUTAJ

Zobacz także