fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Psychiatra online w HomeDoctor:

 • Konsultacje online
 • Omówienie wyników badań
 • e-Recepta, e-Skierowania na badania specjalistyczne, np. tomografia
 • Anonimowo, bez kontaktu z innymi

Psychiatra online w HomeDoctor – zrozumienie i bezpieczeństwo konsultacji

Umów się na konsultację online do psychiatry w HomeDoctor. :

 • Wygodnie z domu lub innego miejsca.
 • Szybko – szeroki wybór wolnych slotów czasowych.
 • Bezpiecznie – nie masz kontaktu nawet z przypadkowymi osobami w poradni.
 • Możliwość uzyskania e-recepty, zwolnienia lekarskiego.
 • Konsultacja wyników badań po ich przesłaniu.
 • Omówienie niepokojących objawów.
 • e-Skierowanie na badania pomagające wykluczyć choroby o innym podłożu.
Psychiatra online w HomeDoctor, Recepta na leki psychotropowe - jak rozpocząć leczenie chorób cywilizacyjnych 12
psychiatra online w Homedoctor grafika z telefonami

Jak pracuje psychiatra online w HomeDoctor?

Psychiatra online w HomeDoctor pracuje tak, jak psychiatra w gabinecie stacjonarnym. Przeprowadza on wywiad z pacjentem, aby zebrać informacje o objawach, jego historii choroby i stylu życia. Na podstawie wywiadu lekarz stawia diagnozę i zaleca dalsze postępowanie. W przypadku konsultacji online wywiad przeprowadzany jest za pomocą wideorozmów, telefonu lub czatu. Psychiatra może również poprosić pacjenta o przesłanie zdjęć lub dokumentów, może również zlecić dodatkowe badania lub jeśli uzna za konieczne, skieruje na wizytę stacjonarną.

Konsultacja psychiatryczna z pacjentem dorosłym

Psychiatra online z dorosłym prowadzi konsultacje i terapię za pomocą Internetu. Celem pracy jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych, a także udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej.

Konsultacja psychiatryczna z dziećmi od 3 roku życia

Psychiatra w czasie telekonsultacji z niepełnoletnimi jest szczególnie wrażliwy na potrzeby dziecka i jego rodziny. Stwarza bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym można swobodnie prowadzić rozmowę.

Porady psychiatryczne: w czym może pomóc psychiatra online?

Psychiatra online może wystawić receptę, e-zwolnienie lekarskie lub e-skierowanie na szczegółowe badania, które posłużą do bardziej szczegółowej diagnozy – o ile lekarz zauważy taką konieczność. Może również udzielić porad dotyczących leczenia, udzielić porady w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak:

 • obniżony nastrój, który trwa dłużej niż kilka dni,
 • depresja,
 • lęk,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia snu,
 • inne zaburzenia psychiczne.

Psychiatra online może prowadzić diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych. Może również wypisać receptę na leki psychotropowe lub wypisać zwolnienie lekarskie. Psychiatra online może być również wsparciem w prowadzonej terapii, kiedy kontakt z dotychczasowym lekarzem urwał się, z jakichkolwiek powodów.

w czym może pomóc psychiatra online
Recepta na leki psychotropowe - jak rozpocząć leczenie chorób cywilizacyjnych 6

Dla kogo mogą być pomocne telekonsultacje z psychiatrą?

Konsultacja online z psychiatrą może być pomocna dla osób, które:

 • Doświadczają niepokojących objawów psychicznych;
 • Mają trudności z dotarciem do gabinetu lekarza;
 • Czują się niekomfortowo w obecności innych osób;
 • Chcą zachować anonimowość.

Należy jednak pamiętać, że wizyta u psychiatry online nie zawsze może zastąpić wizytę w gabinecie lekarza. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić wizytę w gabinecie, aby przeprowadzić dodatkowe badania lub uzyskać lepszy obraz stanu pacjenta.

Co możesz skonsultować z psychiatrą online w HomeDoctor i e-recepta:

Z psychiatrą online w HomeDoctor możesz skonsultować wszelkie problemy natury psychicznej. Konsultacja online z psychiatrą może być również pomocna w przypadku:

 • Potrzeby uzyskania recepty na leki psychotropowe.
 • Potrzeby uzyskania zwolnienia lekarskiego.
 • Potrzeby konsultacji dotyczącej leczenia psychiatrycznego.

Psychiatra online może pomóc w rozpoznaniu problemów psychicznych u dziecka. Podczas takiej konsultacji psychiatra przeprowadzi z rodzicami wywiad, aby zebrać informacje o objawach dziecka, jego historii choroby i stylu życia. Na podstawie wywiadu lekarz może postawić wstępną diagnozę i zalecić dalsze postępowanie.

Recepta na leki psychotropowe - jak rozpocząć leczenie chorób cywilizacyjnych, psychiatra online w HomeDoctor

Recepta od Psychiatry:

Recepta od psychiatry to dokument, który uprawnia do zakupu leków psychotropowych. Może być wystawiona przez lekarza psychiatry, a także przez lekarza rodzinnego, pod warunkiem że pacjent został wcześniej zdiagnozowany i leczony przez psychiatrę.

Lekarz może odmówić wypisania recepty na leki psychotropowe, jeśli:

 • pacjent nie został wcześniej zdiagnozowany przez psychiatrę,
 • pacjent nie jest leczony przez psychiatrę,
 • pacjent nie potrzebuje leków psychotropowych,
 • pacjent ma przeciwwskazania do przyjmowania leków psychotropowych,
 • pacjent nadużywa leków psychotropowych.

Recepta na leki psychotropowe może być wystawiona na 30, 60 lub 90 dni.