Rejestracja Indywidualnej Praktyki lekarskiej – krok po kroku

Krok 1. Przedsiębiorcy, którzy działają jednoosobowo, a także wspólnicy spółek cywilnych są rejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek, który składamy na specjalnym formularzu dostępnym on-line: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

Jest zarówno wnioskiem o wpis do ewidencji, jak i o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz do ZUS. W formularzu wpisujemy odpowiedni kod PKD:

Indywidualna praktyka lekarska ogólna –                            PKD: 86.21.Z

Indywidualna praktyka lekarska specjalistyczna –           PKD: 86.22.Z

 

W sanepidzie musimy pozyskać opinię na temat spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych gabinetu, w którym będzie prowadzona praktyka. Z etapu tego zwolnione są te osoby, które rejestrują praktykę w miejscu wezwania.

 

Krok 2. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich (np.: o czasowej niezdolności do pracy), o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2016.372 ze zm.), udzielone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Kopia prawa wykonywania zawodu,
 • wypełniony formularz ZUS FZLA “Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich”. Wypełniamy na druku: http://zus.pl/pliki/formularze/FZLA.pdf

 

Krok 3. Zgłoszenie do Okręgowej Izby Lekarskiej o wpis do rejestru wybranej formy praktyki lekarskiej (np: indywidualna praktyka lekarska w miejscu wezwania).
Do tego zgłoszenia potrzebny jest:

 • numer NIP,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie o kompletności składanych danych
 • upoważnienie do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z ZUS
 • działalność wymaga wybrania stosownej formy opodatkowania oraz powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego

 

Krok 4. Zawarcie obowiązkowego Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej

 • obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności leczniczej.
 • Polisę ubezpieczeniową należy przekazać Izbie Lekarskiej w ciągu do tygodnia od zawarcia umowy z ubezpieczycielem.
 • Jedyna instytucją uprawnioną do zawierania obowiązkowych ubezpieczeń OC jest PZU
 • Koszt polisy zaczyna się od 121 zł rocznie
 • Więcej informacji na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/; tam też można od razu wypełnić wniosek on-line i opłacić składkę (jest też opcja rozłożenia płatności na raty.