fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

MCHC niskie (poniżej normy)

mar 1, 2024 | Diagnostyka

MCHC (ang. mean corpuscular hemoglobin concentration) jest wskaźnikiem analizowanym podczas badania morfologii krwi. Opisuje średnie stężenie hemoglobiny (Hb) w erytrocytach, czyli w krwinkach czerwonych. Jest to jeden z kluczowych parametrów ich stanu, który wskazuje w jakim stopniu erytrocyty są wysycone hemoglobiną. Za niskie MCHC najczęściej wiąże się z niedokrwistością (anemią)  z niedoboru żelaza. Sprawdź, co jeszcze może oznaczać MCHC obniżone.

Z czego składa się krew?

Krew zawiera tzw. elementy morfotyczne, do których zaliczamy erytrocyty, leukocyty i trombocyty. Erytrocyty (krwinki czerwone) to komórki krwi, których zadaniem jest transport tlenu z płuc do tkanek i narządów oraz zwracanie dwutlenku węgla w odwrotnym kierunku. Za przenoszenie tlenu z płuc do tkanek obwodowych odpowiada hemoglobina – białko występujące w krwinkach czerwonych.

Leukocyty, czyli krwinki białe, są komórkami krwi, które zapewniają właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego i chronią organizm przed chorobami.

Trombocyty (płytki krwi) to niewielkie elementy morfotyczne, które są pozbawione jądra komórkowego. Odpowiadają one głównie za prawidłowe krzepnięcie krwi, co ma znaczenie np. podczas gojenia się ran czy skaleczeń.

MCHC niskie (poniżej normy) Homedoctor 2

Co to jest MCHC, MCH i MCV? Jakie są ich prawidłowe wartości? MCHC niskie (poniżej normy)

MCHC, MCH oraz MCV są jednymi z głównych parametrów ocenianych w badaniu morfologii krwi. Opisują one budowę krwinek czerwonych. Noszą nazwę wskaźników erytrocytarnych.

Parametr MCHC mówi o średnim stężeniu hemoglobiny w krwince. Wyrażany jest w gramach na decylitr (w przeszłości był podawany w procentach). Zakres wartości MCHC mieszczących się w normie to 32-36 g/dl (gramów na decylitr). MCHC za niskie i za wysokie może świadczyć o problemach zdrowotnych.

Parametr MCHC czasami bywa mylnie utożsamiany z MCH (ang. mean corpuscular haemoglobin), który określa średnią masę hemoglobiny w erytrocycie. Wskaźnik MCH jest wyliczany dzięki podzieleniu stężenia hemoglobiny przez liczbę czerwonych krwinek. Jego wartość podaje się w pikogramach na komórkę. Norma MCH wynosi 27-31 pikogramów.

MCV (ang. mean corpuscular volume) jest ostatnim ze wskaźników erytrocytarnych. Mówi o średniej objętości krwinki czerwonej. Jego wartość podaje się w femtolitrach. Norma wynosi 80-95 fl.

Co oznacza MCV i MCHC za niskie? MCHC niskie

Parametry MCV i MCHC poniżej normy mogą wynikać z wielu przyczyn. Najczęściej obniżenie tych wskaźników wiąże się z niedokrwistością z niedoboru żelaza, pierwiastka niezbędnego do produkcji hemoglobiny. Przy deficycie żelaza hemoglobina nie jest wytwarzana w dostatecznej ilości. Wpływa to na zmniejszenie stężenia tego białka w erytrocycie. Rzadszym powodem obniżonego MCHC i MCH bywa talasemia – choroba genetyczna, która prowadzi do zmniejszenia syntezy hemoglobiny.

MCHC poniżej normy a rodzaje anemii

Specjaliści wyróżniają kilka rodzajów niedokrwistości, według wartości wskaźnika MCHC otrzymanych podczas morfologii krwi:

  • łagodna: stężenie hemoglobiny oscyluje na poziomie pomiędzy 10 a 12 g/dl u kobiet oraz 10 a 13,5 g/dl u mężczyzn;
  • umiarkowana: stężenie hemoglobiny wynosi od 8-9,9 g/dl;
  • ciężka: stężenie hemoglobiny jest na poziomie od 6,5-7,9 g/dl;
  • zagrażająca życiu: stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 6,5 g/dl.
recepta online przez formularz tanio
MCHC niskie (poniżej normy) Homedoctor 9

Jakie są przyczyny anemii z niedoboru żelaza?

MCHC niskie (poniżej normy)

Do niedokrwistości z niedoboru żelaza może prowadzić wiele przyczyn. Zdarza się, że za ten stan odpowiada dieta uboga w żelazo przy zwiększonej podaży, np. w okresie dojrzewania i wzrostu organizmu lub w czasie ciąży czy karmienia piersią.

W grę mogą również wchodzić poważniejsze przyczyny, takie jak ukryte lub widoczne krwawienia – wynikające z obfitych miesiączek lub schorzeń dróg rodnych, przewodu pokarmowego czy układu moczowego.

mchc niskie poniżej normy

W celu potwierdzenia niedoboru żelaza i ustalenia przyczyny tego stanu, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań. Należy do nich badanie poziomu ferrytyny i transferryny w surowicy krwi. Aby ustalić źródła krwawienia i zdiagnozować jego powody, zlecane bywają badania ginekologiczne, jak również badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia. Te ostatnie są wykonywane w przypadku podejrzenia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Dopiero po ustaleniu przyczyn anemii, lekarz może zalecić suplementację żelaza i adekwatne metody leczenia choroby podstawowej.

Co oznaczają podwyższone wskaźniki MCHC i MCH?

Zwiększenie wskaźników MCHC i MCH jest bardzo rzadkie. Ma ono miejsce m.in. w przypadku wrodzonej sferocytozy. W tym schorzeniu erytrocyt przybiera kulisty kształt. Zwiększenie omawianych parametrów jest spowodowane częściowym odwodnieniem krwinek czerwonych i zagęszczeniem zawartej w nich hemoglobiny.

Pamiętajmy, że ostateczna interpretacja wyników morfologii krwi zawsze należy do lekarza, który skierował nas na badanie. Powinna się ona opierać nie tylko na porównaniu wyników z zakresami norm, lecz także uwzględniać badanie fizykalne pacjenta, wraz z oceną ogólnego stanu zdrowia, wieku, diety oraz trybu życia. Do niewielkich odchyleń od normy dochodzi często również u osób zdrowych.

MCHC niskie (poniżej normy) Homedoctor 8
recepta online strona główna lekarz online homedoctor
  • Konsultacja odpłatna z Internistą jeżeli masz objawy przeziębienia TUTAJ
  • Strona Ministerstwa Zdrowia: Dla Zdrowia Polaków

 

Zobacz także