fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Grypa – dane i statystyki dotyczące choroby

sie 9, 2023 | Grypa, Zdrowie

Grypa to jedna z najpowszechniejszych chorób. Co roku media ogłaszają sezon grypowy przypadający na jesień i zimę. Medycyna poczyniła wielkie postępy w walce z tym schorzeniem. Na rynku dostępne są różne preparaty, w tym szczepionki, przeznaczone do prewencji lub leczenia grypy. Jednak mimo to co roku zdarzają się przypadki śmiertelne. Poniższy artykuł skupi się na przedstawieniu statystyk śmiertelności, a także innych liczb dotyczących omawianej choroby.

Czy można umrzeć chorując na grypę?

Zanim medycyna solidnie się rozwinęła, dla wielu osób, zwłaszcza ubogich, grypa była wyrokiem śmierci. Jednak rozwój medycyny sprawił, że Homedoctor news grypa kobieta kicharoku 2022 między 23 a 31 grudnia na grypę Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy odnotował aż 389 tysięcy zachorowań na grypę. Ta sama instytucja zarejestrowała 23 przypadki zgonów z powodu tego schorzenia. Jak widać, w Polsce śmiertelność grypy jest zjawiskiem marginalnym. PIZP – PIB informuje, że 20 na 23 wspomnianych zgonów dotyczyło osób po 65 roku życia. Przed 22 grudnia 2022 zanotowano wyłącznie jeden zgon w całym kraju.

Podobnie optymistyczne są liczby, jakie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zebrała z całego świata. Co roku umiera „zaledwie” 500 000 osób. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych na całym świecie mieszka 8 miliardów osób. Oznacza to, że śmiertelność grypy dotyczy 0.0625% światowej populacji.

Jakie są statystyki szczepień na grypę?

Szczepienie jest jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie grypy i wszelkich jej powikłań. Szczepionka uczy bowiem organizm zwalczania choroby, zanim w ogóle się na nią zachoruje. W skrócie – preparat zawiera w sobie wirusa na tyle osłabionego, że organizm wciąż będzie wytwarzał przeciwciała do jego usunięcia. Jednak będzie on zbyt słaby, by spowodować chorobę.

W sezonie grypowym 2021/2022 padł chlubny rekord. Aż 7% Polaków postanowiło zaszczepić się przeciw grypie. Tak właśnie głoszą statystyki udostępnione przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Liczba ta to ponad 200% wyników zanotowanych w ciągu dekady poprzedzającej rekord. Jednak warto odnotować, że 7% wyszczepienia oznacza także 93% niezaszczepionej populacji.

Tendencja spadkowa

Jeśli przyjrzeć się dorocznym liczbom zgonów na grypę, łatwo zauważyć pewną optymistyczną tendencję. Poza niedawnymi rekordami zachorowań (wspomniany w pierwszym nagłówku tydzień, oraz tydzień go poprzedzający to najwyższe wyniki od lat) liczba zachorowań systematycznie maleje. Według danych, jakie zgromadził Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Badawczy, w roku 1975 na grypę zachorowało nieco poniżej 4-ch milionów obywateli Polski. Z jej powodu odeszło około 1400 osób. Z kolei w roku 2021 liczba samych zanotowanych przypadków była o milion mniejsza niż 46 lat wcześniej. Ponadto w tymże roku NIZP nie odnotował przypadków zgonu z powodu grypy. Jednak tej informacji należy się pewne wyjaśnienie. Rok 2021 upłynął pod znakiem pandemii wirusa SARS-CoV-2, przez co grypa nie była należycie diagnozowana. Jednak ilość odnotowanych w 2022 zgonów i tak jest ułamkiem wyników z 1975.

Grypa a koronawirus

Gdy trwała pandemia SARS-CoV-2, popularnie zwanego koronawirusem, grypie nie poświęcano należytej uwagi. W 2020 roku zanotowano nieco ponad 3 miliony zachorowań względem blisko pięciu w 2019. Podobnie niskie liczny PIZP zanotował za rok 2021. Jednak nie odzwierciedla to rzeczywistej liczby zachorowań. W obliczu przeciążenia szpitali i innych placówek służby zdrowia pacjenci grypowi nie mieli dostępu do badań, przez co chorujące osoby nie znalazły się w statystykach.

Obecnie trwa sezon grypowy 2022/2023. Wątpliwym jest, by liczba zaszczepionych osób znacząco się zwiększyła. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak co roku przypomina, że nie wszystkie osoby koniecznie muszą się szczepić. Wyróżnia ona jednak kilka grup, dla których szczepienie przeciw grypie jest zdecydowanie zalecane. Z osób zdrowych szczepienie powinny rozważyć:

  • osoby powyżej 65 roku życia
  • pracownicy służby zdrowia
  • kobiety w ciąży
  • dzieci między szóstym miesiącem a piątym rokiem życia

Z osób chorych szczepienie powinno zainteresować:

  • osoby z chorobami metabolicznymi
  • z przewlekłymi chorobami oddechowymi
  • z upośledzeniami układu immunologicznego
  • z przewlekłymi schorzeniami układu krążeniowego

Zobacz także